Thứ ba, ngày 07/02/2023 - 18:32 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:15, Thứ 2, 23/03/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Thúc đẩy truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

(ANTV) - Sáng nay (23/3), tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với Oxfam tổ chức "Hội thảo thúc đẩy truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị". 

 
Các đại biểu tham dự Hội thảo thúc đẩy truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
 
 
Tham dự buổi hội thảo có các lãnh đạo và ban biên tập của các cơ quan truyền thông, báo chí tại Trung ương và một số địa phương; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện một số tổ chức phi chính phủ, chuyên gia giới, chuyên gia truyền thông.
 
Tại hội thảo, các đại biểu và các cơ quan báo chí, truyền thông được nghe báo cáo về công tác cán bộ nữ, các báo cáo nghiên cứu  "Phụ nữ lãnh đạo trong hệ thống chính trị: niềm tin và sự lựa chọn của người dân"; Giải pháp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; tìm hiểu về kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; cùng tham gia thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan. 
 
Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Trong đó khẳng định, bình đẳng giới là một quyền con người cơ bản và là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ và phát triển của xã hội. Chính vì vậy, trong quá trình phát triển của mình, bên cạnh các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội giầu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bình đẳng giới luôn là một mục tiêu ưu tiên mà các quốc gia hướng đến.
 
Tư tưởng, nhận định về bình đẳng giới giữa nam giới và nữ giới ở Việt Nam đã được quy định bởi Hiến pháp đầu tiên năm 1946. "Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện" đã được kế thừa và phát triển trong các Hiến pháp tiếp theo.
 
Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục khẳng định tư tưởng đó và lần đầu tiên thuật ngữ bình đẳng giới chính thức được quy định tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất.
 
Điều 26, Hiến pháp 2013 đã quy định "Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử giới".
 
Trước đó, năm 2006, Luật bình đẳng giới được ban hành. Điều 4 của Luật nêu rõ mục tiêu của bình đẳng giới là  "Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình".
 
Năm 2007, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nhấn mạnh "Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới". 
 
Theo đó, Nghị quyết đã xác định "Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới".
 
Để thực hiện Luật Bình đẳng giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cho từng lĩnh vực. 
Tạ Hiển
Thăm dò khán giả