Thứ năm, ngày 02/02/2023 - 19:44 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:08, Thứ 3, 30/11/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện

(ANTV) -Từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 những giải pháp đã gợi mở ra để thực hiện những yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam thời gian tới, với mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Bên lề hội nghị, Truyền hình CAND đã ghi nhận được 1 số ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

 
Từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các Bộ, Ngành đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của chính các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ trên cả nước.
 
Hơn 600 đại biểu tham dự và hơn 150 bài tham luận tại Hội nghị đã 1 lần nữa khẳng định tầm quan trọng, vị trí của văn hóa trong đời sống hiện nay.
 
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết, hội nghị xác lập văn hóa nhưng biên giới về văn hóa không thể nào xóa nhòa, khẳng định tầm quan trọng Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đồng thời khẳng định văn hóa tầm cao khác biệt.
 
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, bên cạnh những thành tựu đạt được, hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng phát triển văn hóa. Cùng với đó là những khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp hỗ trợ thực sự hiệu quả để văn hóa phát triển.
 
Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 đã thống nhất mục tiêu, định hướng và giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. Đây cũng chính là mong muốn của các đại biểu gửi gắm tại hội nghị lần này.
 
Khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa. Từ những định hướng đưa ra từ Hội nghị về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, để xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
 
Thăm dò khán giả