Chủ nhật, ngày 29/01/2023 - 06:57 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:37, Thứ 6, 17/12/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Trưng bày chuyên đề "Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn"

(ANTV) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề "Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn".

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Bắc là căn cứ địa cách mạng - An toàn khu - Thủ đô kháng chiến - Thủ đô gió ngàn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã đưa ra những quyết sách chiến lược, lãnh đạo cả dân tộc kháng chiến thành công.

Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ địa Việt Bắc. Việt Bắc đã là căn cứ địa cách mạng ra đời sớm nhất và lớn nhất trong thời kỳ chuẩn bị Cách mạng tháng Tám 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954). Quá trình củng cố, phát triển của căn cứ địa Việt Bắc gắn liền với hoạt động lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ.

Với gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày theo biên niên, kết hợp trưng bày sưu tập hiện vật, Trưng bày chuyên đề "Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn" lần này, là bức tranh khái quát làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử ngày Toàn quốc kháng chiến và chiến khu Việt Bắc. Thông qua 3 phần chính: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Hà Nội cùng cả nước kháng chiến"; "Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn" và "Khúc khải hoàn", trưng bày lần này còn giúp công chúng ôn lại những năm tháng kháng chiến anh dũng, vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trưng bày "Việt Bắc- Thủ đô gió ngàn" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trưng bày được mở cửa đến hết tháng 5/2022.

 

BT
Thăm dò khán giả