Thứ sáu, ngày 27/01/2023 - 15:56 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:27, Thứ 6, 26/11/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội nghị Văn hóa 2021: Khơi dậy khát vọng của dân tộc Việt Nam

(ANTV) - Sau 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia cũng như nhân dân cả nước.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn - đây chính là những nội dung, quan điểm, nổi bật được nêu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần nhấn mạnh đến "chấn hưng, phát triển văn hóa của đất nước". Những phát biểu, ý kiến tình cảm tâm huyết của người đứng đầu Đảng đã nhận được sự đánh giá cao của mỗi người dân Việt Nam, cũng như những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa.

Đồng tình với các giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa trong thời gian tới được nêu tại hội nghị, đặc biệt là yêu cầu khắc phục tư tưởng "duy kinh tế", chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Các chuyên gia đều cho rằng đây sẽ là động lực quan trọng để phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.

Với những chủ trương, đường lối, giải pháp cụ thể đã được nêu tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng văn hóa trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và khơi gợi khát vọng của con người Việt Nam thời đại mới.

Thăm dò khán giả