Thứ sáu, ngày 24/09/2021 - 06:05 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:08, Thứ 6, 30/08/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hơn 30 năm đổi mới kinh tế theo định hướng XHCN

(ANTV) - Từ năm 1986, nước ta thực hiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua hơn 30 năm - là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 Từ một nền kinh tế thời bao cấp, nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.

Hà Nội những năm 70, 80 của thế kỉ XX, việc phân phối hàng hóa chủ yếu dựa vào hệ thống tem, phiếu. Những cô gái mậu dịch được xem như là những người có quyền lực. Dù có tem, phiếu trong tay thì cũng phải xếp hàng từ rất sớm để có thể có những món hàng mình cần như gạo, muối ...

Ông Nguyễn Ngọc Diệp, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội kể: Trước muốn mua hàng hóa phải có tem phiếu, chỉ có mậu dịch quốc doanh mới có, mua ngoài hiếm như vải vóc, quần áo, săm lốp xe đạp. Có những thứ phải xếp hàng từ sớm ví dụ như mua gạo, phải xếp hàng bằng gạch hay vật dụng gì đó.

Đó là câu chuyện của hơn 30 năm về trước. Thời kì đó, nhiều người dân chỉ ao ước được ăn no, mặc ấm. Ngày nay việc ăn ở đâu, chọn nhà hàng nào chỉ cần một cuộc gọi thậm chí là một tin nhắn. Việc mua bán online trở nên tiện dụng hơn bao giờ hết.

Câu chuyện đơn giản trong việc đổi mới tư duy kinh tế của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986. Hơn 30 năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta, tuy có sự dao động nhất định, song vẫn ở mức cao hơn trung bình khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng: Trước hết là sự thay đổi trong tư duy, từ bị động, thụ động, từ việc nhìn nhận hạn hẹp chúng ta đã có 1 cái nhìn tổng thể về hội nhập và phát triển kinh tế một cách cởi mở hơn, năng động  hơn đặc biệt là nhận thức về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa toàn diện hơn.

Từ năm 1986, nước ta thực hiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập với khu vực và quốc tế, nhờ đó sức sản xuất trong nước được giải phóng, các thành phần kinh tế phát triển, đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng tăng. Nhu cầu tiêu thụ, trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế không ngừng mở rộng. Nếu năm 1986 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mới đạt 2.944 triệu USD, thì năm 2018 (tức là sau 32 năm)tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2018 đạt 480,17 tỷ USD.

Với mục tiêu định hướng XHCN, Đảng ta luôn thống nhất quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, các vấn đề về an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi cho mọi người đều phát triển khá đồng bộ và ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, Việt Nam có môi trường thương mại tự do với các nước trên thế giới về quy mô thương mại, GDP. Có được sự công nhân rộng rãi của trên 185 nước trên thế giới, hàng Việt Nam xuất khẩu đi trên 200 nước.

Ông Nguyễn Minh Phong, cho biết thêm: Chúng ta phải tuân thủ tất cả các quy luật những thông lệ của kinh tế thị trường cũng như tham dự tất cả những cam kết và thông lệ quốc tế, phát triển an sinh xã hội tránh sự lệch lạc. Thứ 2 là chúng ta đã định vị được môi trường thể chế ổn định theo hướng tuân thủ các cam kết hội nhập và thực hiện tốt các thông lệ quốc tế đảm bảo sự tiếp cận mục tiêu Việt Nam ngày càng gần với ASEAN 4, đây là 2 thành tựu quan trọng nhất.

Đổi mới tư duy kinh tế về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đã được thể nghiệm qua hơn 30 năm đổi mới. Và rõ ràng thấy rằng  sau 30 năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lơn về mọi mặt như chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, tăng vai trò uy tín nước ta trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh./.

BT
Thăm dò khán giả