Chủ nhật, ngày 14/08/2022 - 14:50 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:36, Thứ 6, 21/05/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đổi mới nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

(ANTV) - Trải qua 35 năm Đổi mới, từ chỗ bị hạn chế phát triển, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước tiến lớn, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa VI, năm 1988 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa VI, Đảng ta đã khẳng định: kinh tế tư nhân được phát triển không hạn chế địa bàn, quy mô, ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Đến năm 2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cho đến các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục có những đột phá mới trong nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân. Đó là kết quả quan trọng của cả một quá trình đổi mới và phát triển nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế này.

Thăm dò khán giả