Thứ sáu, ngày 18/06/2021 - 07:12 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:08, Chủ Nhật, 02/10/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ANTV) - Nhận thức sâu sắc giá trị của văn hóa trong quá trình phát triển, Đảng ta xác định tiến hành đồng bộ và gắn kết chặt chẽ ba lĩnh vực: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng với việc xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội nhằm tạo nên sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước. Điều này càng được thể hiện hơn trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh".

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó chính là phẩm chất đạo đức cách mạng "giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục"...mà người cộng sản quyết tâm thực hiện để phục vụ quần chúng nhân dân.

Trong chỉ thị 05, một điểm mới là "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Trong đó nhấn mạnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Khi xã hội ngày càng phát triển, những giá trị đạo đức ít nhiều bị ảnh hưởng. Một bộ phận người dân bị tha hóa kéo theo tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp. Đặc biệt, những vụ án giết người man rợ sự vô cảm trước tội ác, xu thế trẻ hóa tội phạm.

Theo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho thấy : Số lượng tội phạm trong độ tuổi từ 18-30 chiếm tỷ lệ 78% đang gióng lên hồi chuông báo động về tha hóa đạo đức và văn hóa ứng xử.

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Con người không phải thần thánh, có tốt có xấu ở trong lòng, dù văn minh hay dã man, tốt hay xấu, đều có tình. Chúng ta cần làm cho trong mỗi con người phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi./.

BT
Thăm dò khán giả