Thứ hai, ngày 20/09/2021 - 16:49 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:45, Chủ Nhật, 18/08/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Xây dựng uy tín của cán bộ đảng viên, bài học từ Cách mạng Tháng Tám

(ANTV) - Trong lịch sử hào hùng của đất nước, ngày 19/8/1945 gắn liền với một mốc son chói của dân tộc, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành những người làm chủ đất nước. 74 năm đã trôi qua, nhưng đến nay, những bài học về tinh thần đoàn kết và tinh thần hy sinh vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc của các đảng viên vẫn còn nguyên tính thời sự.

 

Đình làng Quan Nhân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội từng là kho thóc của phát xít Nhật. Ngày 21/7/1945, nhân dân đã cùng lực lượng Việt Minh đã đánh phá kho thóc này để chia cho dân nghèo. Việt Minh lúc này xác định 2 mục tiêu lớn nhất, đó là độc lập cho dân tộc và cơm no, áo ấm cho người dân. Đây cũng chính là hai khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân thuộc địa lúc bấy giờ.

GS.TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết: "Bài học cốt lõi và có tính chất quyết định chính là bài học huy động sức dân, làm thế nào mà ta huy động được toàn dân tham gia tổng khởi nghĩa như vậy. Phải nói là chúng ta đã có chính sách thực sự vì dân."

Niềm tin của nhân dân với cách mạng khi ấy cũng đến từ những mục tiêu rất cụ thể. Và  họ nhận thấy cả sự tiền phong, gương mẫu của những người tham gia lực lượng Việt Minh. Quảng trường nhà hát lớn Hà Nội, 2 ngày trước Tổng khởi nghĩa, cuộc mít tinh do chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim tổ chức nhưng ngay sau đó đã biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh.

GS. TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Lực lượng Việt Minh lúc đó hay cụ thể hơn là các Đảng viên Đảng Cộng sản lúc đó số lượng rất là nhỏ so với dân số nhưng đã tạo thành sức mạnh ghê gớm, đấy chính là vai trò tiên phong, sự xả thân hy sinh của những người làm cách mạng. Đặc biệt là giương cao được ngọn cờ dân tộc và tập hợp được sức mạnh đoàn kết toàn dân, đó chính là cội nguồn sức mạnh."

Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự thành lập Chính phủ lâm thời sau này là sự kết tinh ý chí của toàn dân tộc. Đó cũng là sự khẳng định cho một chân lý, điều gì mang lại lợi ích cho nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân sẽ thuyết phục được nhân dân.

Thượng úy Nguyễn Việt Hùng - Giảng viên Học viện An ninh nhân dân cho biết: "Như Bác đã từng nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau tức là đi trước trên nhiều lĩnh vực để từ đó quần chúng nhân dân nhìn vào và tin theo, tin vào Đảng, tin vào đội ngũ cán bộ đảng viên. Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay đặc biệt chú trọng đến việc nêu gương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên giữ chức vụ, giữ cương vị lãnh đạo cao và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và phải chú trọng cả đến mọi cán bộ, đảng viên."

GS. TSKH Vũ Minh Giang cho rằng: "Quần chúng phải được tập hợp lại bởi cán bộ dám hy sinh, dám đương đầu, và đặc biệt có uy tín để nhân dân tin và yêu - Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị."

74 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt.  Trong quá trình ấy, đường lối và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nhân dân, lợi ích dân tộc là cội nguồn của sức mạnh dẫn đến mọi thành công. Đó luôn là bài học để các thế hệ cán bộ ngày này soi rọi trong vai trò là những người cầm lái con thuyền của dân tộc.

BT
Thăm dò khán giả