Thứ tư, ngày 04/08/2021 - 23:07 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:40, Thứ 4, 23/03/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

UBTVQH công bố Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021

(ANTV) -Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

                                        NGHỊ QUYẾT SỐ 1129/2016/UBTVQH13 NGÀY 14/01/2016
                                                     CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                                        CÔNG BỐ NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
                                    VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
 
                                                         ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
 
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;
 
Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.
 
                                                                      QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1.
Công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016.
 
Điều 2.
 
Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Điều 3.
 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
                                                                                           TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                                                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                                                  (đã ký)
                                                                                                         Nguyễn Sinh Hùng
 
Theo cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt nam
Thăm dò khán giả