Thứ ba, ngày 07/02/2023 - 16:51 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:40, Thứ 4, 08/12/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

(ANTV) -  Chiều 07/12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam". Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng, TS. Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện sâu sắc hơn nữa Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh giá kết quả quán triệt của ngành Công an sau gần 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như làm rõ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Do đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề, quan điểm chỉ đạo chung về bảo vệ ANQG thể hiện nhận thức, tư duy mới của Đảng tập trung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và chiến lược, nghị quyết được ban hành thời gian qua; làm rõ nội hàm quan điểm, nhận thức, tư duy mới của Đảng; trên cơ sở đó, xác định những vấn đề cần quán triệt, nội dung công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những nhận thức, tư duy mới trong bảo vệ ANQG thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thách thức của Việt Nam trong bảo vệ ANQG hiện nay; chỉ rõ từng vấn đề hiện hữu, tiềm ẩn đặt ra cho công tác bảo vệ ANQG... Đồng thời, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khách quan, chủ quan làm nảy sinh khó khăn, vướng mắc trong bảo vệ ANQG. Từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt quan điểm của Đảng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG trong bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp, Công an các đơn vị, địa phương quan tâm một số công tác như:  tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới nêu tại Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay.

Công an các đơn vị, địa phương cần tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương và phối hợp các cơ quan tổ chức thực hiện hiệu quả những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới về ANQG, bảo vệ ANQG, củng cố tiềm lực ANQG, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ ANQG phù hợp trên các lĩnh vực, địa bàn.

Các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị trong Công an nhân dân căn cứ các nội dung thống nhất về tư duy, nhận thức mới của Đảng về ANQG và bảo vệ ANQG, tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể. Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

BT
Thăm dò khán giả