Thứ hai, ngày 02/08/2021 - 20:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:06, Thứ 5, 03/03/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tổng kết hoạt động Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TƯ nhiệm kỳ Đại hội XI

(ANTV) - Sáng 02/03, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự hội nghị.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, được sự quan tâm thường xuyên của Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban chức năng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật của đất nước trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng.

Về phương thức hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội đồng cần trân trọng tài năng, nhân cách, phát huy thế mạnh của từng thành viên trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, các công trình tác phẩm lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, đánh giá cao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần đoàn kết, hợp tác, tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước khẳng định: Việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, hướng tới chân, thiện, mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là sự nghiệp hết sức quan trọng và lâu dài.

Trong nhiệm kỳ tới chủ tịch nước yêu cầu hội đồng cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ chế, từ đó tăng cường tập hợp, động viên các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học đóng góp trí tuệ, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

BT
Thăm dò khán giả