Chủ nhật, ngày 26/09/2021 - 08:52 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 21:53, Thứ 4, 19/08/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám - bài học đại đoàn kết toàn dân tộc

(ANTV) -  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề vùng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tự quyết định vận mệnh của dân tộc. Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 là biểu tượng tuyệt vời của đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ VN.

Năm 1941 tại hội nghị TƯ 8 khóa I đã đặt ra yêu cầu hàng đầu lịch sử của cách mạng VN chính là nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước. Từ chủ trương đó Đảng đã huy động, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.

Ngày 19.5.1941 Mặt trận Việt Minh được thành lập – đây được xem là mái nhà chung của mặt trận đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân để thực hiện cho được mục tiêu giành độc lập, giành chính quyền về tay nhân dân. Và khi thời cơ lịch sử đến cả dân tộc VN đã “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” tạo nên nguồn sức mạnh vĩ đại của 1 cuộc cách mạng tự giải phóng

PGS.TS Mạch Quang Thắng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Nhân tố tinh thần doàn kết là nhân tố quyết định, không có sức mạnh đoàn kết thì không thể nói đến thắng lợi của cách mạng tháng 8. Đó là cuộc vùng dậy của toàn dân yêu nước của mặt trận Việt minh, mặt trận thành lập những người yêu nước không phân biệt chính kiến, đảng phái, tất cả là đồng bào đứng lên dưới ngọn cờ của mặt trận Việt minh đứng lên giành chinh quyền.

PGS.TS Vũ Quang Vinh, Nguyên Phó TBT Tạp chí lịch sử Đảng cho rằng: Nếu không phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thi sẽ không có chiến thắng, đầu tiên là chủ trương sách lược, nghệ thuật nắm bắt thời cơ, nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân tộc làm nên chiến thắng

Tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ bằng sức mạnh của hơn 20 triệu đồng bào đã nổi dậy đồng loạt đồng thời và đồng tâm đứng lên giành chính quyền trên khắp cả nước. Đây thực sự là thắng lợi vĩ đại của khởi nghĩa toàn dân độc đáo là thành quả của sự sáng tạo độc đáo của Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền tảng nghệ thuật “cách mạng là sự nghiệp sáng tạo của quần chúng” đã trở thành tâm điểm tập hợp mọi lực lượng tiến lên giành độc lập dân tộc.

PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Bài học sức mạnh dân tộc, sức mạnh toàn dân đặt vào niềm tin sự lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay thì chúng ta chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng 12 thì sau Đại Hôi này những quyết sách đưa ra thì ai là người thực hiện, đó chính là nhân dân VN và nhân kỷ niệm 70 năm, Bác Hồ đã nói trên bầu trời không có gì quý hơn nhân dân, đó là nhân dân VN, Bác khẳng định”việc cương thường muôn thưở là ở dân tâm” , bác kết luận gốc có vững cây mới bền, cách mạng tháng 8 thắng lợi là cách mạng của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vĩ đại đó sau 70 năm bắt nguồn từ cách mạng tháng 8 đến hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc vẫn còn nguyên giá trị.

Trước những vận hội và thách thức trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hiện nay hơn bao giờ hết Đảng cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tốc, giữ vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.Đây chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để xây dựng 1 đất nước Việt Nam độc lập tự do, xây dựng 1 cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

 

BT
Thăm dò khán giả