Thứ tư, ngày 16/06/2021 - 23:39 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:30, Thứ 5, 23/11/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

(ANTV) -Trong ngày làm việc hôm 22/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật cần bảo đảm phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; các biện pháp, phương pháp, công cụ để bảo vệ bí mật nhà nước cần phải quy định cụ thể, chặt chẽ ngay trong luật để bảo đảm tính khả thi; đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

 
Đa số ý kiến đánh giá, nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; kế thừa và khắc phục nhiều hạn chế trong quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành.Vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong việc tiếp cận thông tin theo đúng quy định của Hiến pháp 2013.
 
Đại biểu Nguyễn Tạo - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc ban hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước sẽ bảo đảm tính đồng bộ với các luật đã ban hành sau khi có Hiến pháp mới như Luật an toàn thông tin mạng, Luật tiếp cận thông tin, luật lưu trữ, luật cơ yếu... Đồng thời, phù hợp với các hiệp định bảo vệ tin mật giữa Việt Nam với các nước, phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng được yêu cầu, nội luật hóa, tào cơ sở cho việc thực hiện các cam kết của Việt Nam thúc đẩy hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế trong phối hợp chia sẻ thông tin, trong đó có thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
 
Đại biểu Âu Thị Mai, đoàn Tuyên Quang cho rằng: Hiến pháp 2013 quy định, công dân có quyền tiếp cận thông tin, có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các vấn đề của đất nước.
 
Do đó, ngoài các nguyên tắc đã quy định trong dự thảo Luật thì Ban soạn thảo cần xem xét bổ sung các nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước nhưng không tách rời quyền và lợi ích của công dân.
 
Đại biểu Âu Thị Mai - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngoại trừ những cái bí mật mà việc tiết lộ sẽ gây tổn hại cho quốc gia, dân tộc, vì nếu chỉ quy định như dự thảo, không có cơ chế giám sát, xử lý hay ngặn chặn cái xu hướng mật hóa tràn lan thì có thể sẽ gây ra những vấn đề mà người dân lẽ ra được tiếp cận nhưng lại bị hạn chế cái quyền tiếp cận thông tin.
 
Các đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật cần nghiên cứu xây dựng khái niệm bí mật nhà nước rõ hơn, bao hàm đầy đủ các loại thông tin cần xác định là bí mật nhà nước để làm căn cứ để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ bí mật nhà nước.
 
Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
 
 
B.T
Thăm dò khán giả