Thứ sáu, ngày 27/01/2023 - 15:51 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:56, Chủ Nhật, 31/10/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

(ANTV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ký Quy định 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47 năm 2011, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận của Trung ương khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Quy định 37 - Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng 

Quy định mới giữ nguyên 19 Điều như trước, thay đổi thứ tự một số điều, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Theo đó, Quy định mới bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; Chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "Tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Quy định 37 có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó phải kể đến những nội dung liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Điểm nổi bật nhất phải kể đến trong Quy định này là Điều 3 có nội dung hoàn toàn mới so với quy định cũ, nhằm khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng. Trong đó nêu rõ, đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

Đáng chú ý là Quy định lần này bổ sung thêm điểm mới vào Điều 11, là Đảng viên không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điểm mới này nhằm thích ứng với các chủ trương mới của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Điểm mới này trong điều 11 cũng nhằm ngăn chặn những ai lợi dụng danh nghĩa vì lợi ích chung, hay  "dám nghĩ, dám làm" để làm khác, làm trái, làm sai quy định vì lợi ích riêng.

Điều 7 trong Quy định cũ đã được kế thừa vào Quy định 37, tuy nhiên được đưa lên ngay ở Điều 2. Trong đó nhấn mạnh Đảng viên không được “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Quy định 37 - Phù hợp với tình hình mới

Thực tế gần 10 năm triển khai thực hiện Quy định 47 cho thấy, các quy định này là rất cần thiết; những nội dung của Quy định đến nay cơ bản vẫn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, có một số điều qua thực tiễn thấy chưa đủ rõ, có nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên; hoặc có nội dung đến nay quy định của Đảng và Nhà nước đã thay đổi, nên cũng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới trong Quy định 37.

Điều 13 quy định, đảng viên không được “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác” là nội dung mới mà Quy định 47 chưa có, để phù hợp với tình hình hiện nay.

Một số nội dung sửa đổi bổ sung trong Quy định 37 được đánh giá là khá chi tiết và sát với thực tiễn hiện nay. Như Điều 6 đã đưa vào một số hành vi mới yêu cầu đảng viên không được làm. Đó là hành vi không được “đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý”

Nội dung Đảng viên không được có hành vi chạy chức chạy quyền bổ sung tại Điều 12; hành vi không được tham ô được bổ sung vào Điều 14; hay không được có thái độ thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội ở Điều 18, cũng là những điểm mới trong Quy định 37 về những điều Đảng viên không được làm.

Đặc biệt Điều 9 đã đưa thêm nội dung không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định, được nhiều Đảng viên cho là rất phù hợp với tình hình nay khi Việt Nam là nước có mức thu nhập đang dần nâng lên.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định 37 là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua. Quy định mới những điều đảng viên không được làm có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021.

 

BT
Thăm dò khán giả