Thứ ba, ngày 21/09/2021 - 22:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:22, Thứ 4, 12/06/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(ANTV) - Học viện ANND, nòng cốt là Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, tổ chức Hội thảo khoa học "Công an nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới".

 

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet và không gian mạng, các vấn đề phức tạp nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã không ngừng gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với mức độ ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Qua các cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc hiện nay, các tham luận trực tiếp cũng như 41 tham luận của các nhà khoa học gửi về, Hội thảo đã làm sáng rõ hơn vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới, khẳng định những giá trị và sức sống trường tồn, vai trò to lớn của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, có giá trị rất thiết thực đối với quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CAND, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố thêm những căn cứ khoa học trên mặt trận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019.

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an tỉnh cho thấy: Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng đơn vị luôn xác định đây là một trong những nội dung công tác trọng tâm, giải pháp  quan trọng để xây dựng lực lựng công an trong sạch, vững mạnh, thực hiện thằng lợi các nhiệm vụ chuyên môn; lấy kết quả việc bồi dưỡng, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét, phân loại thi đua hằng năm. Đến nay, 100% các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể đã cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu vào kế hoạch, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hằng năm.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, giao việc, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mặt công tác của các điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức, phát động các đợt thi đua, tạo môi trường thuận lợi cho các điển hình tiên tiến phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, mô hình đã đăng ký, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, đã có 48 tập thể, cá nhân được biểu dương, 20 gương mặt thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh tiêu biểu được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

B.T
Thăm dò khán giả