Thứ ba, ngày 04/10/2022 - 09:08 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:10, Thứ 7, 06/02/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Niềm tin và động lực mới

(ANTV) -Đại hội 13 của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập quốc tế phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong không khí nhân dân cả nước phấn khởi, tự hào trân trọng về những thành tựu có ý nghĩa quan trong của đất nước, về phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại xây dựng Đảng, chính quyền và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Thăm dò khán giả