Thứ bảy, ngày 28/01/2023 - 08:19 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:40, Thứ 2, 06/12/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(ANTV) - Cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, ngay khi được giới thiệu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học và độc giả trong và ngoài lực lượng CAND.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, có ý nghĩa trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn là cẩm nang để từ cấp ủy các cấp đến chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo có ý nghĩa lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

Truyền hình CAND trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn những điểm mới về an ninh quốc gia thông qua cuốn sách này.

Cuốn sách phân tích cô đọng, sâu sắc an ninh chủ động và toàn diện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc ta trong năm 2021, đã diễn ra và thành công rất tốt đẹp. Ngày 09/3/2021, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ... Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi”.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được Bộ Công an khẩn trương tổ chức biên soạn, do đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Với dung lượng 280 trang, cuốn sách được kết cấu thành 2 phần, trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Từ nhận định bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó dự báo, tác động mạnh đến môi trường an ninh của Việt Nam và phân tích bối cảnh trong nước sau 35 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhận thức, tư duy toàn diện, sâu sắc hơn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, thể hiện tập trung ở 9 điểm sau: 1) Nhận thức về an ninh quốc gia và vị trí của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; 2) Nhận thức về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; 3) Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; 4) Nhận thức về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; 5) Tư duy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; 6) Nhận thức về phương châm, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia; 7) Nhận thức về đối tác, đối tượng; 8) Nhận thức về huy động các nguồn lực trong bảo vệ an ninh quốc gia; 9) Nhận thức về biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Trên cơ sở tổng hợp và chắt lọc 09 điểm mới, thể hiện nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII, cuốn sách nhấn mạnh 05 điểm mới nổi bật, gồm: 1) An ninh con người và bảo vệ an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; 2) Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 3) Nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh; 4) Củng cố, phát huy tiềm lực quốc phòng, an ninh; 5) Kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Với cách tiếp cận “an ninh toàn diện” của Đảng và Nhà nước, việc bổ sung “an ninh con người” vào chiến lược an ninh quốc gia là cần thiết. Điều này cũng phản ánh quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong các chiến lược quốc gia gần đây và sâu xa hơn là bản chất nhân văn của chế độ ta.

Tác phẩm có ý nghĩa thiết thực

Tại Lễ giới thiệu cuốn sách, GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu nhấn mạnh, tác phẩm  có nội dung rất phong phú, toàn diện được kết cấu làm 2 phần lớn: Bối cảnh mới và khái quát nội dung mới trong nhận thức ANQG, bảo vệ ANQG.

Trong đó, 2 nội dung lớn là nhận thức về thời cuộc: Tác phẩm đã phân tích khá toàn diện tình hình thế giới, tình hình Châu Á, Thái Bình Dương và tình hình đất nước, tình hình đất nước chỉ ra khó khăn, thách thức chúng ta phải đối mặt.

Theo các chuyên gia, cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng’” ra mắt sẽ là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa của Bộ Công an trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới. Đồng thời là cẩm nang để từ cấp ủy các cấp đến chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo có ý nghĩa lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi Lễ giới thiệu cuốn sách, Bộ trưởng Tô Lâm đã cảm ơn các cơ quan quản lý, các nhà khoa học; chúc mừng các cá nhân, tập thể được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc; Bằng khen.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng của lực lượng QĐND, các cấp, các ngành và nhân dân, lực lượng CAND không ngừng quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. “Kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, là vấn đề có tính nguyên tắc là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và sự phát triển, lớn mạnh của CAND”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Công an đang chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cho công an cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của công an cấp xã, tập trung xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại. Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật để ngày càng có thêm nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

BT
Thăm dò khán giả