Thứ ba, ngày 27/07/2021 - 16:30 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:06, Chủ Nhật, 13/06/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(ANTV) - Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với hơn 6000 điểm cầu trong toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu Trung ương có các đồng chí UV TW Đảng, lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo cục phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị các đơn vị trực thuộc bộ, các Học viện, trường CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa ĐH XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc đầy đủ tinh thần hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII), đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung chuyên đề; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động làm tham mưu giúp cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiêm tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; cùng với đó hàng năm thi hành công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại cơ sở gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, từng đơn vị.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Trong đó hết sức chú ý và phải thực hiện thật hiệu quả kết luận số 01 ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII), góp phần củng cố tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ XHCN.

Đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phục, phát huy ý chí và sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới Công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

BT
Thăm dò khán giả