Thứ bảy, ngày 25/09/2021 - 20:46 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:27, Thứ 3, 12/03/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ANTV) - Chiều ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 giữa Ban dân vận Trung ương và Bộ Công an về thực hiện công tác dân vận.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá sau 5 năm Chương trình phối hợp số 09; 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 và 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và được lực lượng Công an phối hợp với Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp. Các Ban chỉ đạo “phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” địa phương, cơ sở hoạt động đi vào chiều sâu và hiệu quả.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước củng cố, kiện toàn.
 
Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện còn có nơi, có lúc thiếu sự gắn kết đồng bộ, chưa thường xuyên, có việc chưa rõ cơ quan chủ trì. Việc cụ thể hóa các Chương trình phối hợp ở cấp cơ sở còn chậm, một số nơi chưa bám sát vào tình hình đặc điểm để triển khai, thực hiện cho phù hợp.  Lực lượng làm công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn mỏng. Phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác vận động quần chúng còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.  
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến và các cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp số 09, chương trình hành động số 22 và chương trình phối hợp số 38 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những nội dung hoạt động của mô hình dân vận khéo đã hướng tới cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm và tự giác tham gia. Đây chính là yếu tố quyết định nhất trong phong trào bảo vệ ANTQ.
 
Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị nâng cao nhận thức, làm sâu sắc hơn công tác dân vận, nói cho cùng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chính là công tác vận động nhân dân, không chỉ là lực lượng công an, MTTQ, Ủy ban mà toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, các mục tiêu trong thời gian tới cần phải lấy trọng tâm chính là cuộc sống, lợi ích, quyền lợi chính đáng của người dân. Nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, các việc làm hợp lòng dân, huy động sức dân. Thường xuyên duy trì tổ chức các ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng về cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
 
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và xác định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng Công an. Coi chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ ANTT thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vì vậy, lực lượng CAND, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào, các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm ANTT.
 
Đồng thời tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT.
 
Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở. Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh thời gian tới cần thường xuyên củng cố, nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong lực lượng CAND, Ban dân vận và ủy ban mặt trận các cấp.
 
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tich xuất sắc trong lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vinh dự nhận được Bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an trao tặng. 
BT
Thăm dò khán giả