Thứ ba, ngày 19/10/2021 - 10:43 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 12:25, Chủ Nhật, 31/01/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Mục tiêu phấn đấu là hạnh phúc, ấm no của nhân dân

(ANTV) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới, không chỉ ở câu chữ mà còn ở tầm bao quát, cách tiếp cận. Lần đầu tiên trong các dự thảo báo cáo chính trị đề cập đến "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố "hạnh phúc" của nhân dân. 

 

Đây được xem là một điểm nhấn quan trọng. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi vai trò của nhân dân và mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng được thể hiện trong các văn kiện của Đảng. Không những thế, quan điểm "dân làm gốc" tiếp tục được khẳng định và thể hiện đậm nét trong các dự thảo văn kiện đại hội. Chủ đề này đã được rất nhiều đại biểu tham dự Đại hội tập trung thảo luận, cho ý kiến và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân, cán bộ, Đảng viên.

Những ngày này, ông Vũ Văn Phú cùng các đảng viên ở khu dân cư luôn cập nhật, theo dõi tin tức về Đại hội Đảng. Theo ông, dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng lần này có rất nhiều điểm mới. Trong đó, quan điểm "dân là gốc", mọi thành quả đều vì người dân vốn là mục tiêu mà Đảng ta luôn phấn đấu từ khi thành lập đến nay giờ trong thời kỳ mới lại càng được làm rõ hơn.

Ông Vũ Văn Phú, TP Hà Nội chia sẻ: "Văn kiện Đại hội XIII lần này thể hiện cái mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Rõ ràng là Đảng có mạnh thì phải do sức dân và ngược lại sức dân mạnh thì sẽ cổ vũ cho Đảng mạnh. Có thể thấy Đảng ta là Đảng Cộng sản đặc biệt trên thế giới chưa có Đảng nào được gọi trìu mến là Đảng ta, rất gần gũi với nhân dân và mục tiêu lý tưởng của Đảng không ngoài gì khác đó là hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy nên đường lối trong ĐH XIII đề ra càng thể hiện sâu sắc vấn đề này."

Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Có thể thấy, vai trò của người dân ngày càng được nâng cao. Điều này đã được cảm nhận rõ ngay từ công tác chuẩn bị của Đại hội.

Ông Trương Quốc Vượng, Tổ trưởng Tổ dân phố 32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết: "Để chuẩn bị cho ĐH Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gửi những báo cáo chính trị để xin ý kiến nhân dân rộng rãi. Đây là một việc thực hiện quyền dân chủ rộng rãi đối với nhân dân để nhân dân đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào xây dựng đất nước để tạo ra sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân để chúng ta cùng nhau đoàn kết phấn đấu và xây dựng và phát triển đất nước."

Bên cạnh những phương châm quen thuộc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII đã thêm các cụm từ “dân giám sát”, “dân thụ hưởng”. Đây là điểm nhấn quan trọng thể hiện tư tưởng vì dân, trọng dân, đề cao vai trò, vị thế, sức mạnh của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước và cũng khẳng định nhân dân luôn là chủ thể, động lực và mục tiêu phát triển của đất nước.

PGS. TS. Nguyễn Thế Thắng, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I cho biết: "Thụ hưởng chính là động lực to lớn tạo nên sức mạnh của nhân dân trong việc biến khát vọng của Đảng của dân về phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực cho nên là thực hiện tốt quyền thụ hưởng của nhân dân thì thụ hưởng biến thành động lực và mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là tất cả là vì hạnh phúc của nhân dân."

Để nhân dân có thể thực hiện tốt các quyền của mình, trong đó có quyền giám sát, quyền được thụ hưởng đòi hỏi các văn kiện cần được cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách, thể chế hóa thành pháp luật và các chương trình hành động. Đặc biệt, là phải luôn giữ vững và củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Việc tiếp tục đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thể hiện sự thấm nhuần quan điểm “Dân là gốc”. Từ đó cũng khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân tạo nên những tiền đề quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

BT
Thăm dò khán giả