Thứ hai, ngày 26/09/2022 - 11:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 07:19, Thứ 5, 23/04/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Mãi sáng ngời di sản tư tưởng vĩ đại của V.I. Lênin

(ANTV) - Cách đây vừa tròn 150 năm, ngày 22/4/1870, thế giới đã đón chào sự ra đời của một trong những nhân vật, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, nhà triết học lỗi lạc phong trào cộng sản công nhân quốc tế đó chính là Vladimir Ilyich Lênin. Người đã có công lao đặc biệt trong việc bảo vệ và phát triển hiện thực hóa chủ nghĩa Mác. Người đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng 10 tạo ra kỷ nguyên mới vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Dưới ánh sáng tư tưởng và sự soi đường bằng lý luận của Lênin, nhân dân các dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam giành độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Cuộc đời hoạt động và những cống hiến của Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng vô sản trên thế giới, bảo vệ kế tục sự nghiệp của Mác Ăngghen, ông đã đưa ra những quan niệm và nhận thức mới về cuộc đấu tranh để giải phóng con người khỏi áp bức khổ đau khi chủ nghĩa tư bản đã bước sang một giai đoạn mới - chủ nghĩa đế quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Lê nin, Nhà nước Xô viết đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã ra đời và dẫn tới sự thay đổi của thế giới, làm lung lay ách cai trị của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc thuộc địa. Hôm nay nhìn lại có thể khẳng định những nguyên lý cơ bản mà Lê nin đã xác lập cho cách mạng vô sản vẫn còn nguyên giá trị đã và đang được Đảng ta vận dụng, phát triển, góp phần đem lại những thành công của công cuộc bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn công tác chiến đấu, lực lượng Công an nhân dân luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam, đảm bảo tính giai cấp, tính cách mạng, tính nhân dân của lực lượng Công an và công tác công an. Đây chính là yếu tố góp phần tạo nên những thắng lợi vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Lịch sử thế giới đã ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Lênin luôn gắn liền với những cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay, việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là trách nhiệm của hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

BT
Thăm dò khán giả