Thứ tư, ngày 01/02/2023 - 04:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:32, Thứ 3, 03/02/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lực lượng CAND xứng đáng là "thanh bảo kiếm" của Đảng

(ANTV) - 85 năm phát triển cùng đất nước, bên cạnh việc Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một vững mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Đảng cũng hết sức quan trọng. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân luôn là một lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ Đảng, và từ khi thành lập đến nay, Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách đó.

85 năm lịch sử - phát triển cùng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, đoàn kết nhân dân, đưa đất nước đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, lực lượng công an nhân dân luôn là một lực lượng trung kiên, với nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ Đảng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Từ công tác bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của Đảng, đến nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện quan trọng của Đảng, và đất nước, đấu tranh với các thế lực phản động, chống phá cách mạng, Nhà nước và nhân dân ta, trong suốt những năm qua, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc trọng trách này.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Viện trưởng Viện Lịch sử Công an cho biết: "Nói về vai trò chung, công an là lực lượng vũ trang xung kích nòng cốt trên lĩnh vực đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động, để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, và từ khi lực lượng công an ra đời, thì công tác bảo vệ Đảng đã được Đảng giao cho công an, đây chính là một vinh dự, và cũng là một niềm tự hào, nhưng nó cũng xác định một trách nhiệm lớn lao của lực lượng công an."

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: "Dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công thành tích to lớn xây đắp lên truyền thống anh hùng, vẻ vang, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa."

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá, thực hiện âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình", tạo sự "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" nhằm lật đổ chế độ ta, thì nhiệm vụ bảo vệ Đảng đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đối với toàn Đảng toàn dân nói chung và lực lượng CAND nói riêng, bên cạnh các công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng công an nhân dân cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Viện trưởng Viện Lịch sử Công an cho biết: "Với chức năng chuyên chính bảo vệ Đảng, thì chúng ta phải chủ động trong việc phát hiện, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng từ bên ngoài, và trong bối cảnh hiện nay cũng phải phát hiện, đấu tranh với khuynh hướng cơ hội chính trị trong nước."

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt kịp thời trong công tác bảo vệ an ninh xã hội

Giữ vững và phát huy truyền thống lực lượng Công an nhân dân anh hùng, mỗi chiến sĩ công an nói riêng và toàn lực lượng CAND nói chung đang không ngừng nỗ lực, hoàn thiện, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, xứng đáng là lực lượng chuyên chính, là thanh kiếm sắc bén của Đảng ta.

 

BT
Thăm dò khán giả