Thứ năm, ngày 24/06/2021 - 20:27 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:10, Thứ 4, 10/02/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lực lượng CAND nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2016

(ANTV) - Nhân dịp đón Xuân Bính Thân 2016, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn của Báo Công an nhân dân.

Đánh giá về những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2015, dồng chí Bộ trưởng cho biết:

Năm 2015, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp mới, đa dạng, khó dự báo.

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu tăng, quản lý ngân sách nhà nước được tăng cường, tổng sản phẩm nội địa ước tăng 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm..., nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Bối cảnh tình hình trên đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác năm 2015. Lực lượng Công an nhân dân đã nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra, phạm pháp hình sự giảm; khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các băng, nhóm tội phạm hoạt động đan xen cả về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn so với năm trước; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổ̉n định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong năm 2016, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng thực hiện:

Năm 2016, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường.

Năm 2016 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Chú trọng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học - công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm truyền thống và phi truyền thống.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ công tác Công an đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Lực lượng Công an nhân dân cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị của đất nước. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nội bộ; bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Triển khai đồng bộ các giải pháp  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; tích cực phòng, chống cháy, nổ, nhất là ở khu đông dân cư, nhà cao tầng, khu thương mại, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố.

Lực lượng Công an nhân dân cần ra sức phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân năm 2016 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ kiên định lập trường tư tưởng chính trị, có ý chí cách mạng tiến công, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Để phục vụ tốt yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh những nhiệm vụ mà lực lượng công an thực hiện:

Năm 2016, đất nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng hơn thông qua việc tham gia hình thành Cộng đồng ASEAN, triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU... Đây là bước phát triển về chất trong quá trình hội nhập quốc tế, là cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới, khu vực và nội địa.

Để giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, lực lượng Công an nhân dân hơn lúc nào hết cần nhận thức sâu sắc về những tác động, ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đối với lợi ích, an ninh quốc gia với tư duy an ninh chủ động. Xác định rõ mục tiêu công tác Công an là phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế là biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự cơ bản nhất, vững chắc nhất. Chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị các cấp, các ngành có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, không để tội phạm lợi dụng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Phối hợp xác minh tư cách pháp nhân, khả năng tài chính, trình độ công nghệ và năng lực thực hiện dự án để tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư để lừa đảo, “chuyển giá” hoặc có hoạt động phương hại đến lợi ích, an ninh quốc gia... Chú trọng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học - công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm truyền thống và phi truyền thống.

BT
Thăm dò khán giả