Thứ năm, ngày 26/05/2022 - 21:28 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:18, Thứ 4, 30/03/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng chủ nghĩa xã hội

(ANTV) - Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc ngày 09/02/2022 được dư luận xã hội bày tỏ sự hưởng ứng sâu sắc, cuốn sách là nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt.

Tác phẩm tập hợp 29 bài viết, được tác giả phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một quyển sách quý không chỉ đối với giới lý luận và giới trí thức khoa học mà còn đối với nhân dân ta, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm góp phần to lớn vào công tác tư tưởng lý luận của Đảng, định hướng nghiên cứu của nền khoa học – xã hội ở nước ta, nhất là trong việc củng cố niềm tin khoa học, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống CNXH, chống phá Đảng.

Trên bình diện an ninh, giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có nhiều vấn đề, nhưng cốt lõi nhất của tác phẩm đó là củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đó là cơ sở để xây dựng, củng cố niềm tin, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp tiến hành sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ một cách thiết thực, đắc lực, hiệu quả của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Theo các chuyên gia, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự đúc kết lý luận, tổng kết thực tiễn, là định hướng hoạt động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó có lực lượng CAND.

Cuốn sách cung cấp những cơ sở lý luận rất quan trọng, là tiền đề để lực lượng CAND nhận thức và quán triệt quan điểm của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo.

BT
Thăm dò khán giả