Chủ nhật, ngày 26/09/2021 - 18:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:19, Thứ 5, 29/12/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Không thể xuyên tạc bản chất sự trung thành của Quân đội và Công an

(ANTV) -Chống phá nhằm làm cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam suy yếu và biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Hiện nay, vẫn có những thế lực rêu rao rằng, Quân đội và Công an trung thành với Đảng “là quan niệm lạc hậu, phản tiến bộ, phản nhân dân”!

Từ đó, chúng đặt ra yêu cầu cần phải "bỏ hẳn cách hiểu lực lượng vũ trang chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa"! Chúng đã cố tình cắt xén nội hàm sự trung thành của QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam; cố tình đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
 
Đây là một thủ đoạn phản động về chính trị và phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Song, nó dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin trong chúng ta có thể lầm tưởng rằng, các quan điểm của chúng là phù hợp!
 
Biết không thể chia cắt được mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội và Công an với nhân dân Việt Nam, chúng đã lợi dụng mối quan hệ này để đẩy tới việc đưa ra luận điệu: Quân đội, Công an “chỉ cần trung thành với nhân dân” là đủ, không cần nói đến phải trung thành với Đảng nữa, vì đó là “lạc hậu, phản nhân dân”!
 
Đây là ngón đòn thực sự nguy hiểm. Luận điệu chống phá trên nằm trong âm mưu phi chính trị hóa Quân đội và Công an Việt Nam của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Từ cơ sở của mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội, Công an với nhân dân, đặt vấn đề Quân đội, Công an chỉ là “của nhân dân”, “chỉ cần trung thành với nhân dân” để ngụy biện “là phù hợp”.
 
Bằng cách đó, chúng đã tìm cách xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội và Công an, xóa nhòa bản chất chính trị giai cấp, hòng làm biến chất Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Những kẻ rêu rao quan điểm này cố tình gieo rắc trong nhân dân ta để lầm tưởng rằng quan điểm của chúng là khách quan, là “vì nhân dân”, nhưng thực ra đó là quan điểm phản động, chống nhân dân, phi lịch sử và phản khoa học.
 
Không thể nói bừa rằng, Quân đội và Công an trung thành với Đảng là phản nhân dân. Không thể đối lập những nội dung cơ bản trong sự trung thành của Quân đội và Công an; không thể đối lập sự trung thành với Đảng và sự trung thành với nhân dân trong bản chất, truyền thống của Quân đội và Công an.
 
Lịch sử cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã chứng tỏ, chiến đấu vì nhân dân, phục vụ nhân dân là lý do tồn tại và phát triển của QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam; là phương châm hành xử của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an. Đây không chỉ là công cụ, là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, của Nhà nước mà còn là của chính nhân dân, chiến đấu cho lý tưởng giải phóng hoàn toàn và triệt để quần chúng nhân dân lao động, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
 
QĐND và CAND sẵn sàng hy sinh phục vụ lợi ích của dân tộc, của giai cấp và của nhân dân Việt Nam; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh và cuộc sống an bình của nhân dân. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, dù công tác ở đâu, đi đến đâu, làm những nhiệm vụ gì, trong điều kiện chiến tranh hay trong lao động hòa bình, ở đất liền hay trên biển đảo, mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an đều ra sức bảo vệ, giúp đỡ nhân dân.
 
Tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống yên bình, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó là biểu hiện sự thống nhất giữa trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và Công an.
 
Trung thành với Đảng, trung thành với dân (hiếu với dân) là phẩm chất cơ bản, cốt lõi gắn bó chặt chẽ với nhau trong bản chất, truyền thống của Quân đội và Công an ta, được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Ðảng, trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an. Trung thành với Đảng đã bao hàm cả nội dung trung thành với dân, hiếu với dân và được phản ánh trong hiếu với dân; trung thành với dân; hiếu với dân cũng bao hàm cả nội dung trung với Đảng và được thể hiện sâu sắc trong trung với Đảng. Mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa trung thành với Đảng và trung thành với dân nằm trong bản chất, sức mạnh và là thuộc tính của hai lực lượng Công an, Quân đội.
 
QĐND và CAND là của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc tách vấn đề trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân là không thể được, là không đúng với bản chất chính trị - xã hội của Quân đội và Công an.
 
Đó là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa hai lực lượng với Đảng, với nhân dân nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an, chống phá cách mạng Việt Nam.
 
PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng
Theo báo CAND
Thăm dò khán giả