Thứ sáu, ngày 18/06/2021 - 14:24 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:55, Thứ 2, 07/05/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

(ANTV) - Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 7 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị lần thứ 7 lần này, Trung ương sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định là nhân tố then chốt, quyết định cần phải được thảo luận kỹ lưỡng.
 
Về cải cách chính sách tiền lương, đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, cào bằng, chưa tạo được động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. 

Với Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trình Trung ương tại Hội nghị lần này, được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, với mong muốn ban hành một Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện được tính nhân văn, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hội nghị Trung ương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, trong bối cảnh sau 2 năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp hơn cho sự nghiệp đổi mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

BT
Thăm dò khán giả