Thứ sáu, ngày 17/09/2021 - 05:14 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:55, Thứ 5, 21/07/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội thảo khoa học về Văn kiện Đại hội XII của Đảng

(ANTV) - “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” - là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Với hơn 120 bản tham luận, hội thảo đã tập trung làm rõ những nhóm vấn đề liên quan đến kinh tế thị trường định hướng XHCN cùng những giải pháp, lộ trình phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Các giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hơn 200 đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ về nội dung, giải pháp tăng cường quốc phòng an ninh, nhận diện những vấn đề mới về đối ngoại, hợp tác và đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng, nhất là các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ".

Hội thảo cũng góp phần làm sáng tỏ vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; các tiêu chí về tính tiên tiến đậm đà bản sản dân tộc; các giải pháp xây dựng con người và phát huy nhân tố con người. 6 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong văn kiện đại hội được Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những vấn đề cốt lõi nhất.

Từ những cơ sở lý luận, báo cáo hội thảo đã chỉ ra những cơ sở thực tiễn để việc thực hiện vận dụng Nghị quyết ĐH 12 vào cuộc sống đạt các mục tiêu đề ra trong văn kiện.

BT
Thăm dò khán giả