Thứ tư, ngày 28/09/2022 - 01:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:04, Thứ 5, 12/01/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội thảo khoa học "Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh"

(ANTV) - Sáng 12/01, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học "Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, luận giải làm rõ những vấn đề như: khẳng định tính đúng đắn, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin; làm sáng tỏ ý nghĩa chính trị, sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường lối cách mạng Việt Nam; những yêu cầu vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin trong bối cảnh đất nước và thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay; nhận diện, chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức và hình thức tuyên truyền các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động; làm rõ những thành tựu và hạn chế trong công tác đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Ngoài các ý kiến tại hội thảo, Ban tổ chức cũng đã nhận được gần 50 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND và biên tập thành cuốn Kỷ yếu Hội thảo. Nhìn chung các tham luận đã thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả với nội dung phong phú, đa dạng, hàm lượng khoa học cao, đóng góp vào thành công chung của hội thảo. 

BT
Thăm dò khán giả