Thứ ba, ngày 22/06/2021 - 06:55 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 07:44, Thứ 6, 08/09/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội thảo khoa học – thực tiễn: CAND với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII

(ANTV) - Sáng 7/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn "Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII". Dự hội thảo có PGS.TS Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. 

Cùng dự còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Cục trong Công an nhân dân và gần 300 đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục chính trị Công an nhân dân nhấn mạnh: Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; phân tích nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác tham mưu, hướng dẫn, bảo vệ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Với 61 bài tham luận khoa học, các tham luận đã phân tích, chỉ rõ tình hình, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong lực lượng Công an nhân dân. Tập trung phân tích, làm rõ tính tất yếu của việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và chủ động phòng ngừa các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân; phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các tham luận cũng đã dự bảo những yếu tố tác động và đề xuất các giải pháp thiết thực gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 trong Công an nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Hội thảo đã làm rõ nhận thức, mục đích, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn cán bộ, Đảng viên Công an nhân dân. Trong đó, xác định rõ những việc cần làm ngay, các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất theo tinh thần “tự soi”, “tự sửa”. Thứ trưởng cũng biểu dương cấp ủy Đảng, công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng sáng tạo nhiều mô hình, cách làm hay triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng lưu ý, hội thảo đã phân tích rõ những khó khăn, thách thức đặt ra hiện nay trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị, để thực hiện tốt yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72: lực lượng Công an nhân dân thực sự là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, mỗi cấp ủy Đảng, công an các đơn vị địa phương phải tăng cường chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; chủ động tham mưu đề xuất những giải pháp; trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm làm gương của người đứng đầu; khắc phục ngay một số biểu hiện phê bình và tự phê bình, nể nang, né tránh. Đồng thời tăng cường công tác bảo mật thông tin, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái trên không gian mạng. Thứ trưởng cũng yêu cầu, sau hội thảo, cần tập hợp thêm các bài tham luận, ý kiến phát biểu, làm sâu sắc tinh thần lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

BT
Thăm dò khán giả