Chủ nhật, ngày 29/01/2023 - 00:16 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:24, Thứ 4, 24/11/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

(ANTV) - Sáng nay (24/11), tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

 
Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban bí thư; Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
 
Dự hội nghị tại các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội, hội chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật của Trung ương, nhà khoa học, nhà văn hóa, trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu.
 
Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng” ấy chính là văn hóa.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Tuy nhiên, văn hoá chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hoá trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí.
 
Chỉ rõ những giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trước hết là tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
 
Như vậy là 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.
 
Trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã tham quan, nghe giới thiệu về Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, triển lãm quy tụ 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu; 123 tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo 6 chuyên đề theo dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
 
 
Điểm cầu trực tuyến dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Bộ Công an 
 
75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đảng ủy CATW tổ chức điểm cầu trực tuyến dự Hội nghị quan trọng lần này với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các Học viện, trường CAND, các đồng chí trong Ban Chấp hành và Hội viên Chi hội Nhạc sĩ CAND, Chi hội Nhà văn CAND, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu CAND, Chi hội Điện ảnh CAND.
 
Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ trong CAND  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 
Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Ban Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận được gần 150 bài viết của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, TP cũng như các nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  đã có bài tham luận, khẳng định văn hóa là nền tảng, động lực thúc đẩy xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó nêu rõ: ngay từ những ngày đầu được thành lập, lực lượng CAND luôn xác định cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn  xã hội, công tác xây dựng văn hóa trong CAND là nền tảng, có vai trò đặc biệt quan trọng hình thành giá trị nhân cách chân – thiện – mỹ của người cán bộ, chiến sỹ Công an “ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho với những dấu ấn nổi bật.
 
Để xây dựng nền văn hóa thực sự là nền tảng, động lực xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05 về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong CAND, với 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ CAND; tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong CAND; đẩy mạnh công tác phối hợp, hợp tác quốc tế về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong CAND.
 
Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 những giải pháp đã gợi mở ra để thực hiện những yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam thời gian tới, với mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Bên lề hội nghị, Truyền hình CAND đã ghi nhận được 1 số ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các Bộ, Ngành đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của chính các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ trên cả nước.
 
Hơn 600 đại biểu tham dự và hơn 150 bài tham luận tại Hội nghị đã 1 lần nữa khẳng định tầm quan trọng, vị trí của văn hóa trong đời sống hiện nay.
 
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết, hội nghị xác lập văn hóa nhưng biên giới về văn hóa không thể nào xóa nhòa, khẳng định tầm quan trọng Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đồng thời khẳng định văn hóa tầm cao khác biệt.
 
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, bên cạnh những thành tựu đạt được, hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng phát triển văn hóa. Cùng với đó là những khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp hỗ trợ thực sự hiệu quả để văn hóa phát triển.
 
Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 đã thống nhất mục tiêu, định hướng và giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. Đây cũng chính là mong muốn của các đại biểu gửi gắm tại hội nghị lần này.
 
Khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa. Từ những định hướng đưa ra từ Hội nghị về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, để xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Thăm dò khán giả