Thứ năm, ngày 23/09/2021 - 20:22 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:47, Thứ 7, 10/08/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội nghị quán triệt một số Nghị quyết của Đảng

(ANTV) - Chiều nay, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị và một số nội dung của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là một số nội dung gắn liền với công tác của lực lượng Công an nhân dân, nhằm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu trong CAND

Chiều nay, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu trong Công an nhân dân và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm một chặng đường lịch sử”.

 

Trải qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Công an nhân dân  từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam; luôn nỗ lực, đoàn kết, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, quan tâm đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tổ chức nhiều phong trào thi đua xuất sắc với mục tiêu xuyên suốt là “đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm; hiệu quả, vì quyền lợi ích của đoàn viên; công nhân lao động” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Công an nhân dân đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 30 gương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu trong Công an nhân dân năm 2019 cũng đã được tuyên dương và vinh danh tại buổi Lễ. Từ hơn 3000 bài dự thi, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm một chặng đường lịch sử” đã tổng kết và trao 59 giải đối với các tập thể và cá nhân có bài dự thi xuất sắc.

BT
Thăm dò khán giả