Thứ hai, ngày 30/01/2023 - 16:05 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:27, Thứ 5, 30/12/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 thành công tốt đẹp

(ANTV) -Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, cho ý kiến về công tác công an năm 2021 và những nhiệm vụ công tác trong năm 2022. 

 
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng nắm tình hình và tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước năm 2021... Chủ động, nhanh chóng, linh hoạt "chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.
 
Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo; Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an"; Quán triệt một số nội dung Đề án "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Báo cáo tóm tắt sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong CAND và 01 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia"; cùng với đó là nhiều nội dung quan trọng khác trong các lĩnh vực, công tác của lực lượng CAND.
 
 Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND.  
 
Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mọi hoạt động của lực lượng CAND phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích hợp pháp của chúng ta; đẩy mạnh công tác nắm tình hình và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái, thù địch.... Xây dựng và phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT.
 
Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa. Ứng dụng khai thác hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác bảo đảm ANTT và kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành; góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, nhất là việc đẩy mạnh cải cách hành chính...
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể và sẽ triển khai thực hiện một cách hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.
 
Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 77 đã làm rõ những kết quả đạt được từ thực tiễn công tác, thẳng thắn nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, trên cơ sở đó,  dự báo tình hình, khó khăn thách thức với công tác đảm bảo ANTT, đề xuất,kiến nghị những chủ trương, giải pháp, công tác cụ thể, phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công trác đề ra cho năm 2022 và những năm tiếp theo
 
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa vào chương trình công tác của đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Thăm dò khán giả