Thứ bảy, ngày 26/11/2022 - 20:22 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 07:28, Chủ Nhật, 30/11/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Học và làm theo Bác, Khánh Hoà tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân

(ANTV) - Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các địa phương đã tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là đối với các địa phương có đơn, thư khiếu kiện kéo dài, liên quan đến vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; từng bước chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức...

Tham quan mô hình nông dân sản xuất giỏi ở Khánh Sơn.
 
 
Nhận thức tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay sau khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền bỉ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát từ việc tổ chức học tập, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03 và cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn kịp thời đến các tổ chức cơ sở đảng và chuyển mạnh từ học tập sang “làm theo”.
 
Nhằm cụ thể việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 13, ngày 22/2/2012 về 4 nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay: (1) Có ý thức phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (2) Thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng và Nhà nước; (4) Phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tỉ mỉ, hòa nhã và lịch thiệp. Trên cơ sở đó, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị mình.
 
Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên
 
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, kết quả được thể hiện rõ cả trong nhận thức và hành động; trong từng nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và địa phương đều có sự gắn kết, lồng ghép yêu cầu thực hiện các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, trở thành tiêu chí, đánh giá bình xét thi đua, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Đến nay, thực hiện kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục thực hiện. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các địa phương đã tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là đối với các địa phương có đơn, thư khiếu kiện kéo dài, liên quan đến vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; từng bước chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ngành, đơn vị có các lĩnh vực “nhạy cảm”, những công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với công dân, cơ bản khắc phục được tình trạng vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Các cơ quan hành chính, cơ quan bảo vệ pháp luật, ngành thuế, hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp cụ thể như: Thực hiện niêm yết công khai giờ giấc làm việc, các quy định về hồ sơ, thủ tục, lệ phí, thời gian giải quyết nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của cán bộ, công chức...
 
Xuất hiện nhiều cách làm hay về học tập và làm theo Bác 
 
Trong quá trình triển khai Chỉ thị số 03, nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả tạo chuyển biến rõ nét làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gần gũi, đời thường gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho dân nhanh, gọn, đúng quy trình, hiệu quả; công an tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”,“gần dân, trọng dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ”; phong trào tổ chức hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh với mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Đường cựu chiến binh tự quản”...
 
Các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể cho các chi, đảng bộ, mặt trận và các đoàn thể tùy tình hình đặc điểm của đơn vị, thực hiện các mô hình làm theo Bác có hiệu quả gắn với phong trào thi đua sôi nổi được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia như: Thành ủy Cam Ranh: Chi bộ tổ dân phố Thuận Hưng (phường Cam Thuận) với mô hình “Thu gom rác thải ven biển”; Giải quyết thủ tục hành chính lưu động (xã Cam Bình); mô hình nhân dân tham gia xây dựng “khu dân cư xanh - sạch - đẹp” (phường Cam Phúc Nam). Huyện ủy Diên Khánh: với các mô hình xã Diên Điền làm tốt công tác dân vận; xã Diên Sơn khi ý Đảng hợp lòng Dân... Huyện ủy Vạn Ninh: xây dựng các mô hình gắn với nhiệm vụ cụ thể của các ngành và đoàn thể như Hội Nông dân huyện với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tăng cường các hoạt động tình nghĩa... Nhiều thôn, tổ dân phố đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội…, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03, vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết cho nhân dân và doanh nghiệp. Trong triển khai Chỉ thị còn thụ động, ỷ lại, chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Một số ít đơn vị, địa phương việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo Quy định số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định khác của Trung ương chưa cụ thể, thiết thực nên khó làm theo...
 
Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tỉnh nhà đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong công việc. Từng bước nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên từng vị trí công tác. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí có tiến bộ; tinh thần vượt khó, tự học, tự rèn luyện có sự chuyển biến rõ nét đáng kể, góp đáng kể vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững  an ninh quốc của tỉnh; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 8%. 04 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh triển khai, đạt một số kết quả đáng khích lệ. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, quốc phòng - an ninh giữ vững./.
 
theo Tuyên Giáo
Thăm dò khán giả