Thứ năm, ngày 24/06/2021 - 03:10 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 14:11, Chủ Nhật, 03/02/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Học tập và làm theo Bác trong xây dựng Đảng

(ANTV) - Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) và cũng tròn 50 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc trước lúc đi xa, Người đã khẳng định “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng". Đây là bài học có giá trị vượt thời gian trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hôm nay, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) càng minh chứng cho việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của cả dân tộc.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 89 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam.Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng.

Đảng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc và Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là Đảng cầm quyền. Nhưng Đảng sẽ không giữ được vị trí lãnh đạo nếu quyền lực bị tha hóa; cán bộ, đảng viên rơi vào chủ nghĩa cá nhân mà lộng quyền, lạm quyền và tham quyền. Những hiện tượng đó sẽ đánh mất niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Nhờ tiên đoán được những nguy cơ của một Đảng cầm quyền nên ngay câu đầu tiên nhắn gửi đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước, Bác đã nói về Đảng, về giá trị của sự đoàn kết trong Đảng. Bác cũng từng khẳng định vai trò của sự đoàn kết trong công tác xây dựng Đảng là: “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Theo ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội : Trước khi ra đi Bác nhắc đến điều đó để thấy rằng sự đoàn kết quan trọng như thế nào, đoàn kết không phải là nịnh nhau, là để không mất lòng nhau nhưng lại mất lòng dân. Bác nói đoàn kết chính là sự phê bình, tự phê bình, làm cho Đảng ngày càng trong sạch hơn.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng cho biết: Chỉnh đốn lại Đảng là theo nghĩa Bác căn dặn phát huy những mặt thành công.. nhưng phải ngăn chặn những biểu hiện suy thoái hư hỏng thì mới xứng đáng là Đảng tiên phong...thì Bác luôn luôn nhấn mạnh Đảng ta là 1 Đảng cầm quyền.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, việc nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có đảng viên giữ chức vụ cấp cao bị xử lý đến mức thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Điều này, một lần nữa khẳng định tinh thần quyết tâm làm trong sạch Đảng của Đảng ta.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ, Đảng đã và đang khởi động cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây chính là yếu tố then chốt góp phần quyết định củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín Đảng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho biết thêm, hiện nay Đảng đang tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng theo 4 phương diện, đó là xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng đường lối, xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy, lựa chọn cán bộ, nâng cao chất lượng, xây dựng về đạo đức theo NQ 12 học tập theo đúng tinh thần  di chúc của Bác.

89 năm, ở vào các thời kỳ khác nhau của cách mạng, Đảng luôn xác định: Đoàn kết thống nhất là một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, đoàn kết thống nhất là nguồn gốc của sức mạnh, là then chốt của thành công. Tinh thần và bài học đoàn kết được ghi nhận từ ngày thành lập Đảng vẫn còn nguyên giá trị, hướng tới vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

BT
Thăm dò khán giả