Thứ hai, ngày 21/06/2021 - 05:39 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:26, Thứ 6, 10/02/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đồng chí Trường Chinh và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

(ANTV) - Trên cương vị là Tổng Bí thư và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy Chính phủ, Nhà nước, đồng chí Trường Chinh đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và cách mạng giải phóng dân tộc và trong đó, đồng chí Trường Chinh đã trực tiếp quan tâm lãnh đạo công tác công an ngay từ những ngày đầu thành lập. 

Từ những đường lối, chủ trương và chỉ đạo đúng đắn của đồng chí Trường Chinh đã góp phần quan trọng củng cố đối với công tác công an và xây dựng lực công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội qua các thời kỳ cách mạng.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập còn non trẻ, các thế lực phản động liên tiếp có những âm mưu chống phá đất nước ta. Trên cương vị là người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh đã có những định hướng, chỉ đạo chính xác, kịp thời đối với lực lượng công an trong đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng. Sự thành công của vụ án Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946 là minh chứng cụ thể nhất.

Trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, đồng chí Trường Chinh là 1 trong những đồng chí của Đảng đã thiết lập vai trò cũng như cơ chế lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với công tác công an và đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng công an. Nhiều nghị quyết, pháp lệnh, sắc lệnh và các luật được ban hành liên quan đến công tác công an được ban hành đã góp phần vào công tác đấu tranh phản cách mạng của lực lượng công an.

Hiện nay, lực lượng công an đã có những bước phát triển nhanh chóng cả trên tất cả các mặt công tác. Tuy nhiên trong bối cảnh đấu tranh với các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm đang đặt ra nhiều thách thức thì tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh đó là phải gắn rất chặt nhiệm vụ công tác công an với nhiệm vụ của cách mạng, của đảng càng có ý nghĩa thực tiễn.

Tất cả những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh đến nay còn nguyên giá trị, đó là xác định rõ chức năng nhiệm vụ công an phải bảo vệ đảng, nhân dân, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm xâm hại lợi ích của đảng, nhân dân, thể hiện bản chất của giai cấp công an trong mọi thời kỳ cách mạng - đây là điều đồng chí Trường Chinh rất quan tâm. phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc âm mưu diễn biến tình hình của các thế lực phản động thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trc những diễn biến tình hình hiện nay.

Thấm nhuần quan điểm và tư tưởng của cố Tổng bí thư Trường Chinh về công tác xây dựng lực lượng càng làm sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ, chức năng và tổ chức bộ máy công an phải thực sự trong sạch vững mạnh, phải quyết tâm bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Đồng chí Trường Chinh - một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về tư duy tầm nhìn chiến lược để các thế hệ cán bộ chiến sỹ công an phấn đấu học tập và noi theo.

 

BT
Thăm dò khán giả