Chủ nhật, ngày 26/09/2021 - 08:27 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:33, Chủ Nhật, 17/05/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đoàn kết quốc tế – Giá trị sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(ANTV) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tinh thần đoàn kết quốc tế luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao và vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

 

Dựa trên tình hình thực tế và nhiệm vụ cách mạng trong mỗi thời kỳ, Hồ Chí Minh đã từng bước xây dựng và củng cố khối đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các trào lưu cách mạng thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Đi theo con đường mà Người đã vạch ra, Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa và phát triển tư tưởng đoàn kết quốc tế trong sáng đó để làm kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước xuất phát từ mong muốn giải phóng dân tộc mình khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Trong hành trình qua các châu lục, Người đã tận mắt chứng kiến và xúc động trước bao nỗi khổ cực của người dân mất nước và người lao động lầm than. Cũng từ đây, Người nhận thức sâu sắc về việc phải đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức thành một mặt trận chung, tạo nên sức mạnh cả về vật chất và tinh thần, chống kẻ thù chung là thực dân, đế quốc, giành lại quyền độc lập, tự do cho mỗi dân tộc.

TS. Ngô Vương Anh, Nhà nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh cho biết: "Có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt quan tâm đến vấn đề đưa cách mạng của nhân dân Việt Nam hòa cùng với cuộc cách mạng của nhân dân thế giới. Người đặt cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của cuộc đấu tranh giữa các dân tộc bị áp bức với các thế lực thực dân, đế quốc. Từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những hoạt động có thể nói là đầu tiên, là người tiên phong đưa cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam hòa nhập với cuộc đấu tranh chung của loài người tiến bộ."

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giương cao ngọn cờ hòa bình, phản đối chiến tranh xâm lược, chiến tranh phi nghĩa. Người bày tỏ cho nhân dân thế giới thấy rõ tính chất chính nghĩa và lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam, và chính điều đó đã chinh phục trái tim của nhân loại tiến bộ. Vì vậy, trong quá trình kháng chiến chống quân xâm lược của Việt Nam, các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ, giúp đỡ chân tình cả về tinh thần và vật chất. Không thể phủ nhận ảnh hưởng sức tuyên truyền của các lực lượng này có sự lan tỏa và đem lại hiệu quả lớn như thế nào đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Theo TS. Ngô Vương Anh, "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động để khẳng định tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Khẳng định nhân dân Việt Nam đấu tranh và bảo vệ những giá trị của độc lập dân tộc, của quyền của dân tộc, quyền con người, và tính chính nghĩa cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam được phát huy, nhận được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Chúng ta chống ách thực dân, nhưng chúng ta không chống những nền văn minh, văn hóa, những giá trị tốt đẹp của nhân dân Pháp. Chính vì thế cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của chính nhân dân Pháp."

Tiếp thu và vận dụng tư tưởng đoàn kết quốc tế của Người, Đảng và Nhà nước ta đã chủ động xây dựng các bước hội nhập quốc tế trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa, củng cố khối đoàn kết với mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển.

PGS. TS Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền cho biết: "Cái đường lối đối ngoại của Đảng ta hôm nay chính là trở lại cái quan điểm của Người. Cái thứ nhất, đó là xác định cách mạng Việt Nam chúng ta là bộ phận chung của cách mạng thế giới. Việt Nam thực hiện 1 chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, và Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. Cái thứ hai, đa phương hóa quan hệ đối ngoại như vậy nhưng lại trên cơ sở nguyên tắc, mà nguyên tắc này Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rất rõ. Nguyên tắc thứ nhất đó là độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Nguyên tắc thứ 2 theo tôi cũng rất quan trọng. Đó là đẩy mạnh, coi trọng vấn đề hợp tác, nhưng trong hợp tác đấy lại vừa có đấu tranh. Đấu tranh để dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau, đấu tranh để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, chứ không phải đấu tranh để dẫn đến đối đầu."

Nhờ có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp gìn giữ hòa bình thế giới. Sức mạnh Việt Nam được nhân lên gấp bội trong tình đoàn kết quốc tế, luôn tận tâm, tận lực phấn đấu vì một thế giới hòa bình, tiến bộ xã hội. Tư tưởng đoàn kết quốc tế trong sáng của Người mãi luôn là giá trị dẫn đường bền vững cho Đảng và đất nước ta hôm nay và mai sau.

BT
Thăm dò khán giả