Thứ bảy, ngày 26/11/2022 - 23:08 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 20:47, Thứ 4, 10/01/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2018

(ANTV) - Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục giữ vững, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ - Đó là một trong những yêu cầu công tác trọng tâm được đồng chí Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy Công an trung ương vừa được tổ chức sáng nay 10/01 tại Hà Nội.

 

Năm 2017, Đảng ủy CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra, nhất là những công tác lớn, trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất; đạt được nhiều kết quả quan trọng. Góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.   

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Đảng bộ CATW cần tiếp tục bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Tập trung chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND. Xây dựng Đảng bộ CATW vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Với niềm tin mới và khí thế mới, động lực mới của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Đảng bộ CATW và lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục giữ vững và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

BT
Thăm dò khán giả