Thứ tư, ngày 01/02/2023 - 06:49 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:21, Thứ 2, 29/03/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện

(ANTV) - Nằm trong chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiều qua, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng".

 
Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được các cấp đặc biệt coi trọng, trọng tâm là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến tự chuyển hóa, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề khó, phức tạp được đặt ra, thực hiện nhiều năm trước nhưng chưa hiệu quả thì nay đã đạt kết quả. Đơn cử, việc tinh giản bộ máy được thực hiện với quyết tâm cao, giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối thuộc tỉnh, 6 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm trên 10.000 cấp trưởng, cấp phó.
 
Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành từng bước, từng việc, kỹ lưỡng. Trong nhiệm kỳ qua đã kiểm tra 265.000 tổ chức Đảng và trên 1,1 triệu đảng viên, kỷ luật 1.300 tổ chức và gần 70.000 đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp khi tỉ lệ thu hồi tài sản qua tham nhũng tăng từ 26% năm 2016 lên 38,43% năm 2020.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ Đại hội 13 nêu ra, báo cáo nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong những năm tới.
 
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy gắn phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có Đảng", xây dựng đội ngũ cán bộ trọng dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, có trách nhiệm với dân. Thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết Đảng và nhân dân, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Muốn vậy cần thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm là ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, đổi mới nâng cao công tác cán bộ, đổi mới toàn diện và hoàn thiện tổ chức bộ máy.
 
Gắn với đó là ba giải pháp trọng tâm gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, tạo môi trường đổi mới sáng tạo; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu.
BT
Thăm dò khán giả