Thứ bảy, ngày 04/02/2023 - 07:13 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:11, Thứ 6, 15/10/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt các quy định của Trung ương

(ANTV) - Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể, thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khoá 13. 

 

Trung tướng Trần Quốc Tỏ , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và có giao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp.

Đồng chí Thứ trưởng cũng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 4 - 7/10 tại Hà Nội, đã họp bàn và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và quán triệt một số điểm mới trong Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung trên và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng tham mưu đề xuất, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thăm dò khán giả