Thứ sáu, ngày 14/05/2021 - 15:23 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:16, Thứ 5, 08/10/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND

(ANTV) - Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, thực hiện nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Đối với Công an nhân dân, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và trong Hiến pháp, cũng như các đạo luật quan trọng khác của Nhà nước. 

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều này càng được thể hiện rõ nét hơn khi các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, trong Đảng bộ Công an Trung ương đã được kiện toàn một bước quan trọng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đối với các mặt công tác Công an.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công an Trung ương là lần đầu tiên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới khu vực và trong nước mang lại nhiều thời cơ thuận lợi cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước lực lượng Công an nhân dân nói chung, Đảng bộ Công an Trung ương nói riêng đã phát huy truyền thống anh hùng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Với phương châm “không có vùng cấm”, “ không có ngoại lệ”, nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an nhân dân đã điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp trong Công an nhân dân đã chú trọng phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu”, Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, đề xuất kiện toàn, xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đến nay, nhiều tỉnh đã hoàn thành việc bố chí công an chính quy ở 100% các xã, thị trấn trên địa bàn qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tình an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Trên cơ sở bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa hết sức cấp thiết. Do đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Việc phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm của Đảng bộ Công an Trung ương trong  nhiệm kỳ tới, vì đây là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước.

BT
Thăm dò khán giả