Thứ bảy, ngày 19/06/2021 - 06:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:27, Thứ 6, 03/02/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

(ANTV) - Xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, có thể nói, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhiều vụ việc thời gian qua đã làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sự quyết tâm của Đảng  xử lý nghiêm minh, công khai từng vụ việc, từng cán bộ, đảng viên được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao. 

Trước bối cảnh phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhân dân càng kỳ vọng, Đảng sẽ “nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Năm 2016 hàng loạt những quyết định thi hành kỷ luật Đảng nghiêm khắc cảnh cáo ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên trợ lý Trưởng ban Tổ chức Trung ương; khiển trách Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh; khiển trách đối với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Đảng đã kiên quyết khai trừ Trịnh Xuân Thanh và đang tiến hành xem xét khai trừ khỏi Đảng trường hợp Vũ Huy Hoàng thực sự đã cho thấy, Đảng đã không còn sợ nói ra khuyết điểm, Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm. Những việc làm cụ thể của Đảng ta trong thời gian qua đã được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trong suốt 87 năm Đảng lãnh đạo, Đảng luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng. Đặc biệt từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng. Từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá VI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI”; Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 - khoá VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá IX về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 3 khoá X: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tại Đại hội XII, Đảng ta đã thẳng thắn nhận định: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 còn một số việc chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra và còn có một số hạn chế, khuyết điểm.

Vì vậy, việc Trung ương sớm ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đã hợp ý lòng dân.

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết ““Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Theo Người, một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là “một đảng hỏng”. Giá trị của tinh thần bài viết đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và chính là tấm gương phản chiếu để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, để nhận thấy rõ trách nhiệm của mình chăm lo, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hoá, tiêu cực; xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng trong suốt 87 năm qua.

 

BT
Thăm dò khán giả