Thứ sáu, ngày 23/04/2021 - 19:16 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Quảng Ngãi; Đảo Lý Sơn; Khẩn cấp đưa hơn 2.100 khách; Rời đảo Lý Sơn