Thứ sáu, ngày 09/12/2022 - 21:26 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: phát xit
Chiến thắng Phát-xít và thời cơ đối với cách mạng Việt Nam

Chiến thắng Phát-xít và thời cơ đối với cách mạng Việt Nam

02/09/2015 - 11:55

(ANTV) -Chiến thắng phát xít cũng đã tạo ra thời cơ "có một không hai” cho cách mạng Việt Nam. Được tiếp sức bởi thắng lợi lịch sử này, nhân dân Việt Nam đã đứng lên giành độc lập dân tộc, thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, mở ra một trang sử mới trong lịch sử dân tộc.