Thứ tư, ngày 30/11/2022 - 14:52 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: BCA Công bố; Bổ nhiệm Giám đốc CA tỉnh Lai Châu; Giám đốc CA tỉnh Lai Châu; Đại tá Hà Văn Tuyên