Thứ bảy, ngày 10/12/2022 - 16:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Bầu cử Mỹ 2020; Donald Trump; Chuyển giao quyền lực; Bang Michigan; Đức