Thứ tư, ngày 22/09/2021 - 19:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Australia; quốc phòng; chuyến bay; tranh chấp; biển Đông;