Cập nhật: 20:57, Thứ 3, 15/04/2014

print

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phổ biến Hiến pháp 2013

(ANTV) - Sáng ngày 15/5 tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tới các lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong  Tổng cục.

 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại hội nghị, đại diện Vụ pháp chế - Bộ Công an đã phổ biến cho các cán bộ, chiến sĩ Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về những điểm mới, những điểm hoàn thiện của Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là những điểm liên quan đến lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm nói riêng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nắm bắt rõ và hiểu sâu tinh thần của bản Hiến pháp.
 
Phát biểu kết thúc hội nghị, đại diện Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã yêu cầu các cơ quan nghiệp vụ thuộc Tổng cục tổ chức rà soát, lập danh mục, đề xuất các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, chỉ thị liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp.
 
 
 
BT