Cập nhật: 11:26, Thứ 3, 24/06/2014

print

Chú giải 2 Bộ bản đồ cổ làm rõ Hoàng Sa của Việt Nam từ thế kỷ 17

(ANTV) - Mới đây, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Trần Đại Vinh đã chỉnh sửa, trình bày, làm rõ các chú giải về 2 bộ bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư và Giáp Ngọ niên bình Nam đồ một cách cặn kẽ, khoa học. Công trình này tiếp tục bổ sung thêm những chứng cứ xác thực về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư và Giáp Ngọ niên bình Nam đồ là hai bộ bản đồ sớm nhất, nhì về vùng đất miền Trung, có vẽ sơ lược về đường sá, sông ngòi, cửa biển, hải đảo, núi non và một số làng xã, đặc biệt kể rõ về lộ trình thủy, bộ.

Trong đó nổi bật là Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá Công Đạo vẽ và ghi chú năm 1686, đến nay vẫn là tác phẩm đầu tiên của người Việt khảo chú về Hoàng Sa.

Ông Trần Đại Vinh - nhà nghiên cứu Văn hóa – lịch sử Hán Nôm cho biết : "Công trình này có cái đổi mới là đã giới thiệu một cách đầy đủ tác giả 2 bộ bản đồ này, người thứ nhất là của Đỗ Bá Công Đạo, người thứ 2 là Bùi Thế Đạt và đưa ra được 2 thời điểm đó là 1686 và Đỗ Bá Công Đạo đã soạn bộ Tứ Chí lộ đồ thư trong đó có chú giải giới thiệu về Hoàng Sa. Vì thế lần xuất bản này dưới dạng tạp chí đã đưa đến công chúng 1 cách rộng rãi được đọc, tiếp cận tư liệu của Việt Nam, khắc phục những sự thiếu hiểu biết về địa danh lúc đầu đã làm cho Hồng Đức bản đồ này chưa phát huy tác dụng."

Hai bộ bản đồ cổ đã được xuất bản dưới dạng tạp chí

Công trình đã xuất hiện một lần nữa dưới dạng 1 tạp chí và phổ biến cho người đọc, giúp cho người đọc có điều kiện tiếp cận các bộ bản đồ xưa, đồng thời chỉ ra 70 điểm chú giải chưa chính xác trong hai bộ bản đồ cổ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư và Giáp Ngọ niên bình Nam đồ.

Qua đó làm rõ hơn từ không gian phân bố, sự nguy hiểm cho tàu thuyền đi ngang qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, cho đến trầm tích các loại hàng hóa, vàng bạc, kim loại, súng đạn của những chiếc tàu bị vỡ, việc khai thác, thu lượm các hóa vật này của đội thuyền Hoàng Sa, với 18 chiếc, từ tháng chạp mỗi năm phục vụ cho nhu cầu của chúa Nguyễn.

Điều này khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa từ giữa thế kỷ XVII, trong khi chính sử của Trung Quốc cùng thời điểm đó chưa bao giờ nói gì đến Hoàng Sa.

Hai bộ bản đồ cổ một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam

Ông Trần Đại Vinh - Nhà nghiên cứu Văn hóa – lịch sử Hán Nôm cho biết : " Sách chính thức của các triều đại Trung Hoa thì đó là sách Nhị Thập tứ sử, hiện đã có 24 pho sử của 24 triều đại Trung Quốc, vì thế lịch sử chính thống của Trung Quốc ghi nhận trong tác phẩm này như Việt Nam chúng ta có Đại Việt sử ký toàn thư, rồi Loại Nam thực lục của triều Nguyễn còn lại thì Nhị thâp tứ sử - bộ sử của 24 triều đại nhưng họ không ghi gì về Hoàng Sa cả. Nghiễm nhiên lãnh thổ của họ chỉ đến đảo Hải Nam mà họ gọi là Chu Nhai, Đàm Nhĩ. Còn những công trình mà họ trưng dẫn như là Giao Châu dị vật chí và Giao Châu ngoại vật chí họ bảo rằng từ đời Hán họ nhưng Giao Châu là vùng lãnh thổ rộng lớn trong đó có Việt Nam khi chúng ta bị nhà Ngô đô hộ thì chúng ta là Giao Chỉ Vũ Chân và Nhật Nam bị gộp trong Giao Châu, có thứ sử Giao Châu đô hộ. Những ghi nhận đó là bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc và ghi nhận trong lãnh thổ của Giao Chỉ, vì thế không phải là 1 tài liệu để chứng minh nó thuộc lãnh thổ Trung Quốc mà lại càng góp phần củng cố rằng đó là lãnh thổ của Giao Châu đang bị nhà Hán, Đông Ngô cai trị."

Từ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, 1 tác phẩm bản đồ quan trọng của Chúa Trịnh ra đời năm 1686, cho đến sử liệu Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn 1776, Nam Hà thực lục của Lê Đạt 1812 và sau này là Đại Nam nhất thống chí dưới thời Nguyễn, đã liên tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Lịch sử đã sang nhiều trang mới, nhưng vùng biển đảo này luôn là một phần máu thịt thiêng liêng không thể bị chia cắt, không thể bị tước đoạt bởi bất cứ sức mạnh nào.

 

BT