Cập nhật: 15:31, Thứ 6, 20/06/2014

print

Không thừa nhận hôn nhân đồng giới

(ANTV) - Đó là một vài nét mới trong Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 19/6 với 77,52% số phiếu tán thành.

Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) chiều 19/6

Với đa số phiếu tán thành, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Theo đó, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua gồm 10 Chương, 133 Điều, quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Về điều kiện kết hôn, Luật quy định, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện nam từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) được thông qua cũng đã quy định không cấm hôn nhân đồng giới, nhưng Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (khoản 2, Điều 8).

Xung quanh quy định giải quyết hậu quả của việc nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, Luật quy định nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Liên quan đến điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, Luật quy định, việc này phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng đang không có con chung; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện, là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với các quy định trong pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

BT