Cập nhật: 15:46, Thứ 4, 11/06/2014

print

Đổi mới quản lý cư trú góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ANTV) -Công tác đăng ký, quản lý cư trú và đăng ký, quản lý chứng minh nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của công tác Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (QLHC về TTATXH); góp phần quản lý xã hội; phục vụ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đất nước.

Sau  khi Luật Cư trú được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 29/3/2007 chỉ đạo việc tổ chức thi hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/ND-CP; Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về cấp, quản lý chứng minh nhân dân; đặc biệt là việc tổ chức thực hiện thí điểm đề án cấp, quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới ở một số đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội…

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã tích cực, chủ động thành lập Ban Chỉ đạo thi hành Luật Cư trú để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú được đưa lên hành đầu trên các phương tiện thông tin truyền thông Trung ương và địa phương. Công tác tổ chức các lớp tập huấn Luật Cư trú và các văn bản liên quan cho cán bộ chủ chốt và cán bộ tiếp dân đã được Tổng cục và Công an các địa phương tổ chức thực hiện, nhằm làm cho đội ngũ tiếp dân, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý chứng minh nhân dân nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai hóa thủ tục, điều kiện, thời gian, lệ phí; trang bị thêm phương tiện, thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin… Nhờ vậy, công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý chứng minh nhân dân ngày càng khoa học, góp phần tích cực hơn trong phục vụ phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình hiện nay.

Chỉ tính riêng năm 2013 Công an các địa phương trong cả nước đã đăng ký thường trú cho trên 443.500 hộ = 2.218.000 nhân khẩu (riêng đối tượng đặc xá trở về địa phương đã được đăng ký hộ khẩu trở lại trên 9.200 người); đăng ký tạm trú cho gần 324.500 hộ = 1.298 nhân khẩu. Cấp và quản lý trên 7.632.000 chứng minh nhân dân (trong đó cấp mới gần 3.116.000 trường hợp, cấp đổi gần 2.300 trường hợp, cấp lại trên 2.348.000 trường hợp).

Thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, đã cung cấp cho các lực lượng chức năng trên 6.300 kết quả xác minh phục vụ đấu tranh chuyên án; phục vụ các yêu cầu chính trị, kinh tế- xã hội của các cơ quan liên quan khác trên 900 ngàn trường hợp; phối hợp vận động đối tượng truy nã ra đầu thú được 635 trường hợp. Thông qua công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân, đã phát hiện gần 2.300 trường hợp vi phạm; trong đó đáng chú ý là có 96 trường hợp giả mạo hồ sơ, mang tên người khác để xin cấp chứng minh nhân dân, sử dụng chứng minh nhân dân của người khác là 461 trường hợp …

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, rà soát nhân hộ khẩu và chứng minh nhân dân, các lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình nhân dân và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để tình hình phức tạp hay khiếu kiện kéo dài; kết hợp thực hiện làm tốt công tác phát động và xây dựng nhiều mô hình về phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực và hiệu quả; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; phục vụ tốt công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự v.v..

Điển hình: Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, mặc dù diện tích làm việc còn hạn chế, nhưng vẫn bố trí phòng tiếp công dân rộng rãi, với 6 bàn làm việc được ứng dụng công nghệ thông tin đầy đủ; có đủ quạt, điều hòa thoáng mát cho cán bộ làm việc và người ngồi chờ; niêm yết công khai các thủ tục, điều kiện đăng ký cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; những người chưa hiểu sẽ được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo; những người già, tàn tật được cán bộ đến tận nhà để làm thủ tục cấp CMND v.v..  

Cán bộ Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội tận tình hướng dẫn thủ tục đăng ký cư trú

cho người dân đến liên hệ

Để công tác đăng ký và quản lý cư trú, cấp và quản lý chứng minh nhân dân ngày càng hiệu quả hơn trong góp phần tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra các quyết sách về chính trị, phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhân dân, Bộ Công an đã thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư. Những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Cục là: Hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý cư trú; sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong phạm vi toàn quốc. Vì vậy, trong thời gian qua công tác xây dựng lực lượng đã được coi trọng đúng mức, nhất là công tác xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về cư trú, về chứng minh nhân dân, về cơ sở dữ liệu công dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, gắn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Sở dĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực nêu trên, trước hết là do tập thể cấp ủy và lãnh đạo Cục đã nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH; nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng quy chế công tác đã đề ra; công tác chỉ đạo chuyên môn sát với yêu cầu và tình hình thực tế; cán bộ, chiến sỹ của lực lượng từ Trung ương đến cơ sở đã tự giác tổ chức thực hiện với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”./.Tóm lại, trong những năm qua Luật Cư trú đã đáp ứng được quyền tự do cư trú của công dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về cư trú, góp phần tích cực công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2013, khắc phục những tồn tại thiếu sót; trên cơ sở Nghị quyết công tác Công an năm 2014 của Bộ và Tổng cục, công tác đăng ký và quản lý cư trú, công tác cấp và quản lý chứng minh nhân dân đã có chương trình công tác cụ thể, trong đó tập trung một số công tác trọng tâm là: Tổ chức thực hiện tốt Luật cư trú; triển khai nhân rộng việc cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, theo tinh thần cải cách hành chính triệt để về mọi mặt, nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và yêu cầu chính đáng của công dân

Theo csttatxh.gov.vn